Grafisk element De ulike formene fra tømmermerkene og steder i Lillestrøm.

Struktur

<lk-figure>
 <svg>
  <g>
   <rect/>
   <path/>
   <path/>
  </g>
 </svg>
</lk-figure>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid string "" id= for interne elementer
figure-name "figure1"
"figure2"
"figure3"
"figure4"
"figure5"
"figure6"
"figure7"
"figure8"
"figure9"
"figure10"
"figure11"
"figure12"
"figure13"
"figure14"
"figure15"
"frontpage1"
"frontpage2"
"frontpage3"
"frontpage4"
"figure2"
half boolean false Legger til "rotate(-90, 250, 250)" i <g> sin transform=
rotate boolean false Endrer på <svg> sin view-box=

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

figure1 figure2 figure3 figure4 figure5 figure6 figure7 figure8 figure9 figure10 figure11 figure12 figure13 figure14 figure15 frontpage1 frontpage2 frontpage3 frontpage4
<div class="grid">
  <lk-figure figure-name="figure1">figure1</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure2">figure2</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure3">figure3</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure4">figure4</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure5">figure5</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure6">figure6</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure7">figure7</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure8">figure8</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure9">figure9</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure10">figure10</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure11">figure11</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure12">figure12</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure13">figure13</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure14">figure14</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="figure15">figure15</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="frontpage1">frontpage1</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="frontpage2">frontpage2</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="frontpage3">frontpage3</lk-figure>
  <lk-figure figure-name="frontpage4">frontpage4</lk-figure>
</div>

Hvor finner jeg denne koden?