Coverbilde Heldekkende bilde med tittel.

Struktur

<lk-cover-image>
  <div>
    <h2>
      <slot/>
    </h2>
  </div>
</lk-cover-image>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
background url:string "" Legger til "background-image:url(background)" i <div> sin style=
label string "" Tekst inn i <h2>
label-position string "bottom" Legger til "cover-image__title--label-position" i <h2> sin class=

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir plassert inni <h2>

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-cover-image label="Center label" background="/assets/images/transport.png" label-position="center">
</lk-cover-image>

Hvor finner jeg denne koden?