Skykartkomponent Kart gjennom ArcGIS Cloud.

Denne komponenten er implementert som en grunnkomponent, og har svært lite funksjonalitet i seg selv utover å utvide APIene til Leaflet og ESRI Leaflet. Det betyr at dersom det skal lages et nytt kart, må det lages en ny komponent som utvider på denne grunnkomponenten

Struktur

<lk-cloud-map>
  <div>
    ...
  </div>
</lk-cloud-map>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
map-id* string ""
locations array:string ""
search boolean false
gps boolean false
fullscreen boolean false
point-to-address boolean false

Metoder

Merk at alle metoder er asynkrone. Ref. Stenciljs.com

Metode Parameter Retur Beskrivelse
addressSearch (config:{}, provider) null Adds searchability to the map

Eventer

Ref. Stenciljs.com

Event Parameter Beskrivelse
mapLoaded ()
locationFound ()
locationError ()

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-cloud-map map-id="4cb490a4896d4f458ef5c41126a13bd9" search="true" gps="true"></lk-cloud-map>

Hvor finner jeg denne koden?