Kloning av felter Legg til funksjon til skjemaer.

Struktur

<lk-cloner>

 (slot name="before" /)

 [
  <slot/>
 ]

 (slot name="after" /)

 <button>
  <slot/>
 </button>

 (div)
  (slot/)
 (/div)

</lk-cloner>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
button-text string ""
iterate-attributes csv:string ""
group-name string "" Brukes ifm. mellomlagring
values string "" Brukes ifm. mellomlagring
first-hidden boolean ""
button-class string ""
background-color string ""
secondary boolean ""
clone-processor callback(newClone):function () => {} Kalles når en ny klone legges til
level string ""
iterate-extra-attributes csv:string ""
external-dependant-guids csv:string "" Brukes for å kalle adjustDependant() fra eksterne avhengigheter som styrer felter inni lk-cloner
cloneLimit number "" Set en begrensning for hvor mange kopier kloneren kan ha av gangen

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir brukt som mal for hver klone
before Før alle kloner
after Etter alle kloner
help-text Plasseres inni <button>

Metoder

Merk at alle metoder er asynkrone. Ref. Stenciljs.com

Metode Parameter Retur Beskrivelse
validate
checkValidity
() null
valid:boolean
lastClone () HTMLElement
nthClone (nth:number) HTMLElement Returnerer den n-te klonen
setClickEvent (callback:function) null
addClone () lastClone:HTMLElement

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

Eksempel 1

Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen

Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappenEksempel 2: med max 3 kopier

Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen

Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappenEksempel 3: med egen definert hjelp text

Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen

Dette er en test beskjed for hvorfor du bare kan ha 2 kopier

Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappen

<h2>Eksempel 1</h2>
<lk-cloner button-text="Legg til person">

  <div slot="before" class="span-whole">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen</p>
  </div>

  <lk-input-block class="span-half"
  guid="person0.Navn"
  input-name="person[0].Navn"
  preset="fullname"
  required>
  </lk-input-block>

  <lk-input-block class="span-half"
  guid="person0.Pnr"
  input-name="person[0].Pnr"
  preset="personalid"
  required>
  </lk-input-block>

  <lk-radio-group class="span-whole"
  guid="person0.Bonanza"
  group-name="person[0].Bonanza"
  group-class=""
  group-label="Legg til klone-bonanza?"
  radio-labels='["Ja","Nei"]'
  values='["true","false"]'
  vertical-align="false"
  dependant-id="bonanza0"
  show-dependant-if-value="true"
  required
  error-message="Dette feltet er obligatorisk">
  </lk-radio-group>

  <lk-cloner id="bonanza0"
  class="span-whole no-display"
  secondary
  button-text="Legg til bedrift"
  iterate-extra-attributes="rename">

    <lk-input-block class="span-whole"
    guid="person0.Organisasjon0.Orgnr"
    input-name="person[0].Organisasjon[0].Orgnr"
    preset="organisationid"
    required 
    data-auto-required >
    </lk-input-block>

    <lk-file-upload guid="person0.Organisasjon0.Firmaattest"
    input-name="person[0].Organisasjon[0].Firmaattest"
    rename="person0_organisasjon0_firmaattest"
    class="span-whole"
    small
    preset-accept="documents,images"
    required
    data-auto-required>
    </lk-file-upload>
    
    <lk-checkbox guid="person0.Organisasjon0.EttersendeFirmaattest"
    input-name="person[0].Organisasjon[0].EttersendeFirmaattest"
    class="span-whole"
    label="Jeg ønsker å ettersende firmaattest"
    value="true"
    dependant-guid="person0.Organisasjon0.Firmaattest"
    hide-dependant-if-checked>
    </lk-checkbox>

    <lk-cloner id="bonanza0inception0"
    class="span-whole"
    first-hidden
    button-text="Legg til bransje">

      <lk-input-block class="span-whole"
      guid="person0.Organisasjon0.Bransjer0"
      input-name="person[0].Organisasjon[0].Bransjer[0].Bransje"
      label="Bransje"
      placeholder="Bransje"
      required>
      </lk-input-block>

    </lk-cloner>
  
  </lk-cloner>

  <div slot="after" class="span-whole">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappen</p>
  </div>

</lk-cloner><br><br><br>
<br><br><br>
<h2>Eksempel 2: med max 3 kopier</h2>


<lk-cloner button-text="Legg til person" clone-limit="3">

  <div slot="before" class="span-whole">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen</p>
  </div>

  <lk-input-block class="span-whole"
    guid="_person0.Navn"
    input-name="_person[0].Navn"
    preset="fullname"
    required>
    </lk-input-block>

    <lk-radio-group class="span-whole"
    guid="_person0.Bonanza"
    group-name="_person[0].Bonanza"
    group-class=""
    group-label="Legg til klone-bonanza?"
    radio-labels='["Ja","Nei"]'
    values='["true","false"]'
    vertical-align="false"
    dependant-id="_bonanza0"
    show-dependant-if-value="true"
    required
    error-message="Dette feltet er obligatorisk">
  </lk-radio-group>

  <div slot="after" class="span-whole">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappen</p>
  </div>

</lk-cloner><br><br><br>
<br><br><br>
<h2>Eksempel 3: med egen definert hjelp text</h2>


<lk-cloner button-text="Legg til person" clone-limit="2">

  <div slot="before" class="span-whole">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer før legg-til-gruppen</p>
  </div>

  <lk-input-block class="span-whole"
    guid="_person0.Navn"
    input-name="_person[0].Navn"
    preset="fullname"
    iterateAttributes=""
    required>
  </lk-input-block>

  <p slot="help-text">Dette er en test beskjed for hvorfor du bare kan ha 2 kopier</p>

  <div slot="after" class="span-whole">
    <p>Alt som plasseres inni denne slot'en kommer mellom legg-til-gruppen og legg-til-knappen</p>
  </div>

</lk-cloner>

Hvor finner jeg denne koden?