Checkboks gruppe Flere avmerkingsbokser (inputs).

Struktur

<lk-checkbox-group>
 <fieldset>

  <legend/>

  (div)
   (legend/)
   (lk-help-text)
    (slot name="help-text" /)
   (lk-help-text)
  (/div)

  <slot/>

  [
   <label>
    <input/>
    <span/>
    (input/)
   </label>
  ]

  (p/)

 </fieldset>
</lk-checkbox-group>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid*
guid-list
string
array:string
""
guid+checkbox-labels
<label> sine for= og <input> sine id= (evt. prefiks ved bruk av guid=);
og evt. <fieldset> sin id=)
group-name
names
string
array:string
"" <input> sine name=
group-label string "" Tekst til <legend>
checkbox-labels array:string "" Tekster til <input> sine <span>
error-message string "" Tekst til <p>
values array:string checkbox-labels <input> sine value=
required boolean false <input> sine required=
disabled boolean false <input> sine disabled=
hidden-field-names array:string "" Legger til en <input type="hidden" name="{hidden-field-names[i]}"> for hver checkbox
group-class string "" Legges til i <legend> sin class=
checked-values array:string ""
checked-guid-list array:string ""
small boolean "" Legger til "checkbox--small" i <label> sine class=
dependant-element
dependant-id
dependant-guid
dependant-class
string "" Ref. "betinget visning av felter"
show-dependant-if-checked
hide-dependant-if-checked
boolean "" Ref. "betinget visning av felter"
show-dependant-if-blank
hide-dependant-if-blank
boolean false Ref. "betinget visning av felter"

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir plassert rett etter <legend> inni <fieldset>
help-text Blir plassert rett etter <legend> inni en <div class="title-with-helptext-wrapper">

Metoder

Merk at alle metoder er asynkrone. Ref. Stenciljs.com

Metode Parameter Retur Beskrivelse
validate () valid:boolean
getChecked (attr:string = "value") array
checkValue (value:string) null
uncheckValue (value:string) null
checkItems (guidList:JSON-array-string) null
uncheckItems (guidList:JSON-array-string) null
adjustDependants () Viser/skjuler det som komponenten skal styre

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

Vises, eller ikke vises. Det er spørsmålet!

Kort beskrivelse...

Vises, eller ikke vises. Det er spørsmålet!

<lk-checkbox-group
  guid="indepentantRadio1"
  group-name='indepentantRadio1'
  hidden-field-names='["indepentantRadio1[0].hidden", "indepentantRadio1[1].hidden", "indepentantRadio1[2].hidden"]'
  group-label='Skal divven vises?'
  checkbox-labels='["Ja","Jo kanskje","Nei"]'
  dependant-id='dependantDiv1'
  hide-dependant-if-value='Nei'
></lk-checkbox-group>

<div id="dependantDiv1" class="no-display background--tint-blue padding--medium">
  <p>Vises, eller ikke vises. <b>Det</b> er spørsmålet!</p>
  <lk-input-block 
    guid="automagiskRequired1"
    input-name="automagiskRequired1"
    preset="personalid"
    data-auto-required>
  </lk-input-block>
</div>


<lk-checkbox-group
  guid="indepentantRadio2"
  group-name='indepentantRadio2'
  group-label='Skal divven vises?'
  checkbox-labels='["Ja","Neppe det","Nei"]'
  dependant-id='dependantDiv2'
  show-dependant-if-value='Ja'
>
  <div slot='help-text'>
    <p>Kort beskrivelse...</p> 
  </div>
</lk-checkbox-group>

<div id="dependantDiv2" class="background--tint-blue padding--medium">
  <p>Vises, eller ikke vises. <b>Det</b> er spørsmålet!</p>
  <lk-input-block 
    guid="automagiskRequired2"
    input-name="automagiskRequired2"
    preset="personalid"
    required
    data-auto-required>
  </lk-input-block>
</div>

Hvor finner jeg denne koden?