Knapp En enkel knapp.

Struktur

<lk-button>
 <button>
  <span/>
  <span>
   <slot/>
  </span>
  <span/>
 </button>
</lk-banner>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid string "" <button> sin id=
button-text string ""
button-class string "" <button> sin class=
icon-before
icon-after
path:string "" F.eks. /assets/images/icon-navigation-arrow-right.svg

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir plassert inni <button> sin <span>

Eventer

Ref. Stenciljs.com

Event Parameter Beskrivelse
onClick () Blir kalt via <button> sin onClick=

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

En enkel knapp
<lk-button button-class="button--primary">En enkel knapp</lk-button>

Hvor finner jeg denne koden?