Brødsmuler breadcrumbs.

Struktur

<lk-breadcrumbs>
 ...
</lk-breadcrumbs>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
guid string "" id= for interne elementer

Spalter

Spalter/slots brukes for dynamisk innhold/struktur inni komponenten. Ref. Stenciljs.com

Slot= Beskrivelse
* Elementer uten slot= attributter blir plassert inni <>

Eventer

Ref. Stenciljs.com

Event Parameter Beskrivelse
onClick ()

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

 • home  – 
 • path 1  – 
 • path 2
 • <lk-breadcrumbs>
    <li>
      <a href="#">home</a>
      <span class="hidden-on-tablet">&ensp;&ndash;&ensp;</span> 
    </li>
    <li>
      <a href="#">path 1</a>
      <span class="hidden-on-tablet">&ensp;&ndash;&ensp;</span>
    </li>
    <li>path 2</li>
  </lk-breadcrumbs>
  

  Hvor finner jeg denne koden?