Anchor group anchor-group.

Struktur

<lk-anchor-group>
  <nav>
    <ul>
      <li>
        <a>
          <svg>...</svg>
          <span></span>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</lk-anchor-group>

Attributter

Merknader: må*, bør, husk, ekstra.

Attributt Tillatte verdier Default Beskrivelse
tagSelector string 'h2' What element type that will be used to generate the anchor list

Eksempler

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-anchor-group></lk-anchor-group>

Hvor finner jeg denne koden?