Iframe Bruk av iframe (implementert som webkomponent)

Bruk av iframe (implementert som webkomponent)

Iframe

Denne komponenten er implementert som en webkomponent, og kan enkelt legges inn med en enkelt custom HTML-tag.

<lk-iframe source="https://www.youtube.com/embed/u25seL2lQMA"></lk-iframe>