Brukerinfo

Boks med oversikt over hvilken informasjon vi har og bruker om den innloggede brukeren.

Brukerinfoboks

Vi har følgende informasjon om deg

Brukerinfo(gamle versjon)

Fra Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret har vi hentet følgende informasjon om deg som vil brukes i denne henvendelsen:

Navn
Ken Langaas
Telefon
+47 999 99 999
E-post
ken.langaas@lillestrom.kommune.no

Dersom kontaktinformasjonen ikke er korrekt, kan du gå til Kontakt- og reservasjonsregisteret for å endre.

<lk-toggle>
 <span slot="title" class="padding-right--small">Vi har følgende informasjon om deg</span>

 <div class="user-info">
  <p>
   For å kunne tilby bedre tjenester til våre innbyggere henter vi ut følgene informasjon fra Folkeregisteret,
   matrikkelen og kontakt- og reservasjonsregisteret:
  </p>
  <br>
  <ul class="icon-list grid">

   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" role="presentation" focusable="false" version="1.1" id="Layer_1"
      xmlns:svgjs="http://svgjs.com/svgjs" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 26.58 26.58"
      style="enable-background:new 0 0 26.58 26.58;" xml:space="preserve">
      <style type="text/css">
       .st0 {
        fill: none;
        stroke: currentColor;
        stroke-width: 2;
        stroke-miterlimit: 10;
       }
      </style>
      <title>Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)</title>
      <g>
       <circle class="st0" cx="13.29" cy="10.07" r="5.02"></circle>
       <circle class="st0" cx="13.29" cy="13.29" r="11.82"></circle>
       <path class="st0" d="M20.91,22.15c0,0-2.64-3.95-7.62-3.95s-7.62,3.95-7.62,3.95"></path>
      </g>
     </svg>

    </span>
    <span class="icon-list__item__text">
     <strong>Navn</strong> <br>
     Mohammad Hansen
    </span>
   </li>   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" class="" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewBox="0 0 16.5 24">
      <g transform="translate(-3.75)">
       <path d="M7.5.75h9a3,3,0,0,1,3,3v16.5a3,3,0,0,1-3,3h-9a3,3,0,0,1-3-3V3.75A3,3,0,0,1,7.5.75Z" fill="none"
        stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M4.5,3.75h15v9H4.5Z" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round"
        stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M12,15.75h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M12,15.75a.375.375,0,1,0,.375.375A.375.375,0,0,0,12,15.75" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M12,19.5h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M12,19.5a.375.375,0,1,0,.375.375A.375.375,0,0,0,12,19.5" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M15.75,15.75h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M15.75,15.75a.375.375,0,1,0,.375.375.375.375,0,0,0-.375-.375" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M15.75,19.5h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M15.75,19.5a.375.375,0,1,0,.375.375.375.375,0,0,0-.375-.375" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M8.25,15.75h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M8.25,15.75a.375.375,0,1,0,.375.375.375.375,0,0,0-.375-.375" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M8.25,19.5h0" fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
        stroke-width="1.5"></path>
       <path d="M8.25,19.5a.375.375,0,1,0,.375.375A.375.375,0,0,0,8.25,19.5" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
      </g>
     </svg>
    </span>
    <p class="icon-list__item__text">
     <strong>Telefon</strong><br>
     66 93 89 70
    </p>
   </li>

   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:svgjs="http://svgjs.com/svgjs" viewBox="0 0 24 24"
      height="24" width="24">
      <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
       <path
        d="M 2.25,4.5h19.5c0.828,0,1.5,0.672,1.5,1.5v12c0,0.828-0.672,1.5-1.5,1.5H2.25c-0.828,0-1.5-0.672-1.5-1.5V6 C0.75,5.172,1.422,4.5,2.25,4.5z "
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
       <path d="M 15.687,9.975L19.5,13.5 " stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
       <path d="M 8.313,9.975L4.5,13.5 " stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
       <path d="M 22.88,5.014l-9.513,6.56 c-0.823,0.568-1.911,0.568-2.734,0L1.12,5.014" stroke="currentColor"
        fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
      </g>
     </svg>
    </span>
    <span class="icon-list__item__text">
     <strong>E-post</strong> <br>
     mohammadhansen@gmail.com
    </span>
   </li>

   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" focusable="false" role="presentation" class="" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      viewBox="0 0 16.5 24">
      <g transform="translate(-4)">
       <path
        d="M19.75,8.25c0,4.221-2.933,6.649-5.131,9-1.316,1.408-2.369,6-2.369,6s-1.05-4.589-2.363-5.993c-2.2-2.35-5.137-4.782-5.137-9.007a7.5,7.5,0,0,1,15,0Z"
        fill="none" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5">
       </path>
       <path d="M12.25,5.25a3,3,0,1,1-3,3A3,3,0,0,1,12.25,5.25Z" fill="none" stroke="currentColor"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path>
      </g>
     </svg>
    </span>
    <p class="icon-list__item__text">
     <strong>Adresse</strong><br>
     Dampsagveien 4<br>
     2000 Lillestrøm
    </p>
   </li>

   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" role="presentation" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:svgjs="http://svgjs.com/svgjs" viewBox="0 0 24 24"
      height="24" width="24">
      <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
       <path d="M 3.753,13.944v8.25h6v-6c0-0.828,0.672-1.5,1.5-1.5h1.5c0.828,0,1.5,0.672,1.5,1.5v6h6v-8.25 "
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
       <path
        d="M 0.753,12.444 L10.942,2.255c0.586-0.586,1.535-0.586,2.121-0.001c0,0,0,0,0.001,0.001l10.189,10.189"
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
      </g>
     </svg>

    </span>
    <span class="icon-list__item__text">
     <strong> Eiendom</strong> <br>
     Bekkedroga 4a <br>
     1920 Sørumsand
    </span>
   </li>


   <li class="icon-list__item span-half">
    <span class="icon-list__item__icon">
     <svg aria-hidden="true" role="presentation" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:svgjs="http://svgjs.com/svgjs" viewBox="0 0 24 24"
      height="24" width="24">
      <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
       <path d="M 3.753,13.944v8.25h6v-6c0-0.828,0.672-1.5,1.5-1.5h1.5c0.828,0,1.5,0.672,1.5,1.5v6h6v-8.25 "
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
       <path
        d="M 0.753,12.444 L10.942,2.255c0.586-0.586,1.535-0.586,2.121-0.001c0,0,0,0,0.001,0.001l10.189,10.189"
        stroke="currentColor" fill="none" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
       </path>
      </g>
     </svg>

    </span>
    <span class="icon-list__item__text">
     <strong> Eiendom</strong> <br>
     Bekkedroga 4a <br>
     1920 Sørumsand
    </span>
   </li>
  </ul>

  <br>
  <p class="paragraph">
   Dersom kontaktinformasjonen ikke er korrekt, kan du gå til <a href="#" class="margin-right--tiny">Kontakt- og
    reservasjonsregisteret
    <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns:svgjs="http://svgjs.com/svgjs" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 24 24"
     style="enable-background:new 0 0 24 24;" xml:space="preserve">
     <style type="text/css">
      .st0 {
       fill: none;
       stroke-width: 1.5;
       stroke-linecap: round;
       stroke-linejoin: round;
      }
     </style>

     <g transform="matrix(1,0,0,1,0,0)">
      <path class="st0" d="M4,20L20,4" />
      <path class="st0" d="M20,18.9V4H5.1" />
     </g>
    </svg>
   </a> for å endre.
  </p>
 </div></lk-toggle>


<br><br>


<span class="subtitle">Brukerinfo(gamle versjon)</span>

<section class="collapsible">
 <input type="checkbox" id="collapsible-checkbox" class="collapsible__checkbox">

 <label for="collapsible-checkbox" class="collapsible__label">

  <span class="collapsible__label__text">Vi har følgende informasjon om deg</span>
 </label>

 <div class="collapsible__content">
  <p class="paragraph">
   Fra Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret har vi hentet følgende informasjon om deg som vil brukes
   i denne henvendelsen:
  </p>

  <dl class="collapsible__details">
   <dt>Navn</dt>
   <dd>Ken Langaas</dd>

   <dt>Telefon</dt>
   <dd>+47 999 99 999</dd>

   <dt>E-post</dt>
   <dd>ken.langaas@lillestrom.kommune.no</dd>
  </dl>

  <p class="paragraph">
   Dersom kontaktinformasjonen ikke er korrekt, kan du gå til <a href="#">Kontakt- og reservasjonsregisteret</a> for
   å endre.
  </p>
 </div>
</section>